Návštěva v Pardubickém kraji

Dne 9.10. 2013 hlavní manažerka projektu PhDr.J.Zapletalová návštívila zařízení a pracovníky zapojené v Pardubickém kraji do projektu ESF RAMPS VIP-III.


Cílem návštěvy byla vzájemná informovanost a reflexe naplňování cílů projektu, včetně publicity. Důležitou součástí jednání byla zpětná vazba nositelů projektu o naplňování cílů a představení návrhů, jak budou aktivity po skončení projektu pokračovat.