přehled vzdělávacích seminářů

Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?

Supervize, jako odborná podpora osobnostního i profesního rozvoje, je jednou z forem jak předcházet pocitům vyhoření a zvyšovat své odborné kompetence. Cílem semináře je seznámit účastníky s pojetím supervize v pomáhajících profesích. Vysvětlit strukturu supervizního procesu, druhy supervize, možnosti supervize – včetně rozmanitosti témat obsahu supervize. Vyložit principy supervize s využitím zkušeností z terénu. Součástí programu bude ukázka praktické supervize ve skupinách a diskuse o možnosti aplikace v praxi.

 

Základní principy dynamického vyšetření

seminář se koná 26.2.2013 v Praze

 

Specifika vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra

Obsah semináře: poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS, poradenství a metodická pomoc pro klienty s PAS. Zařazování žáků s PAS do systému škol a školských zařízení, podmínky pro integraci žáků s PAS, spolupráce s rodinou žáka s PAS, metodika práce se žákem s PAS (strukturované učení, aplikovaná behaviorální terapie, výměnné komunikační strategie, atd.), typologie žáků s PAS, konkrétní příklady nácviků sociálních dovedností ve školním prostředí, metodika práce se žákem s PAS v jednotlivých vzdělávacích předmětech, atd.

 

Vedení skupiny pro děti s ADHD

seminář pořádaný jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 19.3.2013 v Brně

 

Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch

seminář pořádaný jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 6.5.2013 v Brně

 

Setkání vedoucích metodiků (PPP, SPC) a odborných pracovníků zřizovatele ŠPZ

dne 23. 1. 2013 od 10:30 v Pedagogicko - psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 101 00, Praha 10

 

Setkání metodiků pro školní psychology a školní speciální pedagogy

pořádané jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 22. 1. 2013 od 9.30 do 15.00 v NÚV (bývalé IPPP), Novoborská 372, 190 00 Praha 9

 

Vzdělávání školních psychologů

27.4.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9

 

Koordinační schůzka pro začínající vedoucí metodiky

25.4.2012 Poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha

 

Vzdělávání školních psychologů

5.4.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9

 

Jednání metodiků zapojených do projektu RAMPS - VIP III

7.3.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9