Setkání metodiků pro školní psychology a školní speciální pedagogy

pořádané jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 22. 1. 2013 od 9.30 do 15.00 v NÚV (bývalé IPPP), Novoborská 372, 190 00 Praha 9

PROGRAM:
 Formuláře aktivit, zpětná vazba
 Tematické zprávy č.3 a č.4
 Příprava realizace MI v souladu s Přílohou č.5
 Úkoly pro školní psychology/školní speciální pedagogy
 Příprava setkání s řediteli zapojených škol
 Návrhy na formy spolupráce s dalšími subjekty v projektu
 Informace metodiků ze zapojených škol
 Různé

Součástí setkání bude také diskuse k praktickým otázkám Vašeho zapojení do práce ve škole, připravte si prosím otázky a podněty do diskuse.

Těšíme se na Vaši účast !!
TATO POZVÁNKA JE ZÁROVEŇ SOUHLASEM  S VAŠÍ CESTOU DO NÚV, NOVOBORSKÁ 372, PRAHA 9. DNE  22. 1. 2013