Setkání vedoucích metodiků (PPP, SPC) a odborných pracovníků zřizovatele ŠPZ

dne 23. 1. 2013 od 10:30 v Pedagogicko - psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 101 00, Praha 10

PROGRAM:

10.30 – 10.45 Prezence, uvítání
10.45 – 11.45 Vedoucí metodici ŠPZ za SPC a PPP – Podpůrná opatření v souvislosti se změnami paragrafu 16 Školského zákona (V. Mertin)
11.45 – 12.15 Vedoucí metodici ŠPZ za SPC a PPP - Závěry ze setkání vedoucích metodiků pro ŠPZ a ŠPP, kteří se podílejí na tvorbě Katalogu stanovování podkladů pro podpůrná a vyrovnávací opatření
12.15 – 12.30 Přestávka
12.30 – 13.00 Vedoucí metodici ŠPZ za SPC a PPP – Návrh standardů kariérního růstu pro odborné pracovníky ŠPZ (diskuse / workshop)

13.00 – 13.30 Vedoucí metodici pro ŠPZ – linie SPC: Kariérové poradenství – a problémy se zařazováním ZP žáků do učebních oborů a středních škol.
                     Vedoucí metodici pro ŠPZ – linie PPP: Řešení předčasného odchodu ze vzdělávání  – návrh metodických postupů, je se stanou podkladem pro Metodickou zprávu č. 3
13.30 – 14.00 Zadání nových úkolů pro vedoucí metodiky v krajích

Těšíme se na Vaši účast.