Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?

Supervize, jako odborná podpora osobnostního i profesního rozvoje, je jednou z forem jak předcházet pocitům vyhoření a zvyšovat své odborné kompetence. Cílem semináře je seznámit účastníky s pojetím supervize v pomáhajících profesích. Vysvětlit strukturu supervizního procesu, druhy supervize, možnosti supervize – včetně rozmanitosti témat obsahu supervize. Vyložit principy supervize s využitím zkušeností z terénu. Součástí programu bude ukázka praktické supervize ve skupinách a diskuse o možnosti aplikace v praxi.

Název:                        Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?
Datum a místo:         14. 3. 2013 Praha
Lektor:                      PhDr. Olga Pohlová
Cílová skupina:         Pracovníci ŠPZ