Vedení skupiny pro děti s ADHD

seminář pořádaný jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 19.3.2013 v Brně

Název:                        Vedení skupiny pro děti s ADHD
Datum a místo:         19.3.2013 - Brno
Lektor:                      PaedDr. D. Jucovičová, Mgr. J. Budíková
Cílová skupina:         Pracovníci ŠPZ