Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch

seminář pořádaný jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 6.5.2013 v Brně

Název:                        Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch
Datum a místo:         16.5.2013 Brno
Lektor:                      PhDr. Z. Makovská, MUDr. R. Kulísek, Ph.D
Cílová skupina:         Pracovníci ŠPZ