Specifika vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra

Obsah semináře: poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS, poradenství a metodická pomoc pro klienty s PAS. Zařazování žáků s PAS do systému škol a školských zařízení, podmínky pro integraci žáků s PAS, spolupráce s rodinou žáka s PAS, metodika práce se žákem s PAS (strukturované učení, aplikovaná behaviorální terapie, výměnné komunikační strategie, atd.), typologie žáků s PAS, konkrétní příklady nácviků sociálních dovedností ve školním prostředí, metodika práce se žákem s PAS v jednotlivých vzdělávacích předmětech, atd.

Název:                     Specifika vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra
Datum a místo:       24.4..2013 Praha
Lektor:                     PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová
Cílová skupina:        Pracovníci ŠPZ