Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče

V rámci klíčové aktivity č. 5 projektu RAMPS VIP III je školám, které nemají školního psychologa či školního speciálního pedagoga poskytována poradenská podpora a péče odborných poradenských pracovníků středisek výchovné péče. Pracovníci (psychologové či speciální pedagogové) poskytují především poradenské služby žákům s poruchami chování, či jejich rodičům a metodickou podporu pedagogům zapojených škol.

Poradenští pracovníci SVP pracují v celkovém  rozsahu do 20 hodin týdně až na třech školách. Školy jsou vybírány ve spolupráci se střediskem výchovné péče tak, aby se rozšířila možnost poskytování služeb střediska tam, kde byly dosud obtížně dostupné. Menší časový rozsah práce na jednotlivých školách je kompenzován možností poskytovat rychleji další služby ve středisku výchovné péče včetně služeb pobytových.
Pro pracovníky je připravováno vzdělávání zvyšující kvalitu jejich služeb. Metodickou podporu jim poskytují 4 metodici pro střediska výchovné péče.

Cílem aktivity je:

• Zkvalitnění poradenské podpory a péče pro žáky s poruchami chování.
• Vytvoření systému podpůrných mechanismů pro práci se žáky s poruchami chování, který nově rozšiřuje stávající činnosti SVP.
• Podpora realizace a vyhodnocení efektivity individuálního výchovného plánu ve škole.