aktivity v linii SVP

Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče

V rámci klíčové aktivity č. 5 projektu RAMPS VIP III je školám, které nemají školního psychologa či školního speciálního pedagoga poskytována poradenská podpora a péče odborných poradenských pracovníků středisek výchovné péče. Pracovníci (psychologové či speciální pedagogové) poskytují především poradenské služby žákům s poruchami chování, či jejich rodičům a metodickou podporu pedagogům zapojených škol.

 

Seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP

21.-22. 2. 2013  proběhne v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 vzdělávací seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP. Tématem dvoudenního sebezkušenostního semináře je práce se třídou jako dynamickou skupinou.