Seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP

21.-22. 2. 2013  proběhne v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 vzdělávací seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP. Tématem dvoudenního sebezkušenostního semináře je práce se třídou jako dynamickou skupinou.

Lektorka Mgr. Renata Vordová vede seminář zážitkovou interaktivní formou. Základním výstupem je zvládnutí principů bezpečného vedení technik a metodik při programech intervenční práce se třídou či při třídnických hodinách.