hlavní metodici projektu

PhDr. Jana Zapletalová, hlavní metodik pro ŠPP
E-mail: jana.zapletalova@nuv_cz

Mgr. Pavla Jirásková, hlavní metodik pro PPP
E-mail: pavla.jiraskova@nuv_cz

Mgr. Helena Vlčková, hlavní metodik pro PPP
E-mail: helena.vlckova@nuv_cz

PhDr. David Čáp, hlavní metodik pro SVP

E-mail: david.cap@ff_cuni_cz

Mgr. Pavel Dosoudil, hlavní metodik pro SVP
E-mail: pavel.dosoudil@seznam_cz