projekt RAMPS-VIP III

Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních zajišťují široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům školní psychologové a školní speciální pedagogové. Těmto pracovníkům je poskytována metodická podpora a je pro ně zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání. Školám, které nemají školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je zajištěna metodická podpora a pomoc prostřednictvím středisek výchovné péče. V rámci projektu je vytvořena síť metodické podpory, dochází k propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému v ČR a tím je naplňována podpora žáků a pracovníků škol a školských zařízení.