Aktuality pro poradenské pracovníky

MŠMT vyhlásilo rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014.Výsledky výběrového řízení v rámci tohoto programu jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.

Dotace byla poskytnuta na následující:

  • Vzdělávací program akreditovaný MŠMT, který je zaměřený na diagnostiku intelektu prostřednictvím multifaktoriální koncepce nazývané Cattell-Horn-Carrollova teorie inteligence (v literatuře známá jako teorie CHC) a připraví absolventy na práci s mezinárodní edicí baterie testů kognitivních schopností, která měří kognitivní výkony v sedmi výzkumně ověřených faktorech: fluidní inteligence, krystalické inteligence, dlouhodobé paměti, krátkodobé paměti, sluchové percepce, procesuální rychlosti a vizuálně-prostorové orientaci. V rámci vzdělávacího programu by měl absolvent získat k užívání diagnostický nástroj, ke kterému bude v podpořeném vzdělávacím programu zaškolen. Na vzdělávací program byla schválena částka 12 000,- Kč včetně DPH.
  • Zakoupení diagnostických nástrojů standardizovaných v České republice, zaměřených na diagnostiku kognitivních schopností dětí a žáků využitelných při rozhodování o zařazení dítěte do vhodného vzdělávacího programu, které splňují mezinárodní požadavky EFPA na standardizovaný diagnostický nástroj. Nejvyšší pořizovací cena diagnostického nástroje je 40.000,- Kč včetně DPH. V rámci rozvojového programu Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 mohou být nakoupeny také diagnostické nástroje standardizované v rámci projektu DIS, pokud jsou zaměřené na diagnostiku kognitivních schopností. Více informací o těchto nástrojích naleznete na zde.

Národní ústav pro vzdělávání zařadil do vzdělávací nabídky akreditovaný program Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Editions II – Česky (teorie CHC), který je v souladu se zadáním rozvojového programu MŠMT a tudíž na něj lze čerpat přidělenou dotaci z tohoto programu. Cena kurzu je 12 tis. Kč na osobu a předpokládaný počet účastníků v jedné skupině je 22 až 25.

Úvodní termíny kurzu:
1. skupina: 26. – 27. 6. 2014 v Brně – plně obsazeno
2. skupina: 11. – 12. 8. 2014 v Praze – plně obsazeno

Přihlášku (včetně povinné přílohy) zašlete v elektronické podobě co nejdříve na adresu natasa.alesova@nuv_cz, pro případné dotazy můžete využít kontaktní telefon 283 882 296, kl. 14.

Nové informace zde budeme průběžně zveřejňovat.