Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ

Autoři Markéta Caravolas, Jan Volín
Rok vydání 2005 (IPPP)
Cílová skupina žáci 2.-5. ročníků ZŠ 
Administrace individuální, skupinová

 

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností se skládá z 8 testů zaměřených na čtenářské a pisatelské dovednosti a fonematické povědomí. Je určena učitelům, psychologům a dalším specialistům, kteří se potřebují zorientovat v úrovni gramotnostních dovedností žáků 2. - 5. ročníků ZŠ. Baterie má české normy pro jednotlivé ročníky a umožňuje tak identifikovat žáky s potížemi při psaní a čtení.

Baterie byla standardizována na souboru 415-458 dětí. Reliabilita testů ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnot > 0.78 (Cronbachovo alfa). Validita testové baterie je podpořena výsledky studie uvedených autorů, která ukázala, že dyslektické/dysgrafické děti dosahovaly ve všech testech významně nižších výsledků než jejich vrstevníci.

Základní balení testu obsahuje:

  • Manuál
  • Dotazníky
  • CD s nahrávkami pro administraci testů