Dotazník stylů učení (LSI)

Autoři Rita Dunnová, Kenneth Dunn, Gary E. Price
Autoři české verze Václav Slavík a Jiří Mareš
Rok vydání 2004 (IPPP)
Cílová skupina děti ve školním věku (3.-9. ročník ZŠ, SŠ)
Administrace individuální, skupinová

 

Dotazník stylů učení je určen pro žáky 3. - 9. ročníků ZŠ a studenty středoškolského stupně školní docházky. Poskytuje údaje o individuálních preferencích při učení - o optimálním prostředí, činnostech při výuce, sociálních a motivačních faktorech, které maximalizují výkon jedince. Dotazník slouží k diagnostice a zároveň nabízí i konkrétní doporučení pro intervence. Je proto vhodný zejména pro učitele, jimž přináší rady, jak zacházet s žáky různých učebních stylů.

Dotazník byl standardizován na souboru 1325 dětí. Reliabilita dotazníkových škál ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje mediánové hodnoty 0.73 (Cronbachovo alfa). Konstruktovou validitu dotazníku dokládají zahraniční i domácí korelační studie.

Základní balení testu obsahuje:

  • Manuál
  • Dotazník (10 ks)