Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let

Autoři Jan Čáp, Věra Čechová, Petr Boschek
Autoři české verze Jiří Mareš, Stanislav Ježek
Rok vydání 2000 (IPPP)
Cílová skupina děti v  mladším školním věku 
Administrace individuální, skupinová

 

Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let vychází z modelu devíti polí profesora Jana Čápa. Umožňuje určit jeden z devíti možných výchovných stylů v rodině dítěte a to na základě posouzení dvou základních dimenzí: emočního vztahu a řízení. Dotazník v kombinaci s údaji dalších metod podstatně přispívá k získání obrazu o rodině dítěte, o rodinné komunikaci a výchově i o osobnosti dítěte. Je použitelný při řešení nejrůznějších výchovných i prospěchových problémů dětí ve věku od 8 do 12 let.

Podrobný popis testu:

Dotazník byl standardizován na souboru 936 dětí. Reliabilita dotazníkových škál ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnot 0.46-0.81 (Cronbachovo alfa). Konstruktová validita dotazníku byla doložena signifikantní korelací s analogickým dotazníkem stylů výchovy.

Základní balení testu obsahuje:

  • Manuál
  • Dotazník (10 ks)
  • Listy pro vyhodnocení (10 ks)