Edukačně-hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra (8-15 let)

Autoři Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kol. 
Rok vydání 2005 (IPPP)
Cílová skupina žáci s PAS ve věku 8-15 let
Administrace individuální, skupinová

 

Edukačně-hodnotící profil (EHP) je metoda, která umožňuje orientační hodnocení aktuální vývojové úrovně žáka. Nástroj je určen především pro žáky s vysoce funkčním autismem, Aspergerovým syndromem nebo jinou pervazivní vývojovou poruchou, jejichž předpokládaný intelekt se pohybuje v pásmu od lehké mentální retardace po nadprůměr. Sestavením EHP lze získat základní přehled o úrovni žáka v následujících oblastech: sociální dovednosti, emoce, jazyk a jazyková komunikace, paměť, pohybově koordinační dovednosti, grafomotorika a rýsování, sociálně praktické dovednosti, početní myšlení, abstraktně vizuální myšlení a vědomosti. EHP je možné využít jako jeden z podkladů při sestavování nebo aktualizaci funkčního a smysluplného individuální vzdělávacího programu.

Jedná se škály pro hodnocení uvedených oblastí na škále splnil-naznačuje-nesplnil. Publikace obsahuje popis jednotlivých oblastí, hodnotící tabulky a manuál pro správné zacházení s uvedenou škálou a určení odpovídající úrovně žáka.  

Základní balení testu obsahuje:

  • Manuál
  • 8 pracovních sešitů
  • Podnětové karty
  • CD s videosoubory
  • CD s vyhodnocovacím programem