RP Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji 2016

MŠMT vyhlásilo rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016. Školská poradenská zařízení předkládají žádosti do 9. 3. 2016 na příslušný krajský úřad.

Dotace může být poskytnuta na zakoupení diagnostických nástrojů standardizovaných nebo validizovaných pro Českou republiku, přičemž stáří validizace pro užívání nepřesahuje 10 let. Vhodnost nástroje je určena předpokládaným přínosem pro diagnosticko-intervenční činnosti školských poradenských zařízení. Nejvyšší pořizovací cena diagnostického nástroje včetně akreditovaného vzdělávání přímo souvisejícího s užíváním tohoto nástroje nepřekročí 40.000,- Kč včetně DPH. 

Jedná se diagnostické nástroje zaměřené na tyto oblasti:

  • Inteligence a kognitivní schopnosti (komplexní i dílčí testy)
  • Exekutivní funkce, adaptivní schopnosti
  • Jazykové a řečové dovednosti, specifické poruchy učení
  • Nadání a tvořivé schopnosti
  • Osobnostní charakteristiky
  • Sociální zázemí a vztahy
  • Specifické problémové oblasti a patologie (smyslové, motorické, neurotické poruchy, poruchy chování)

Všechny informace naleznete v textu vyhlášení programu na webu http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/diagnosticke-nastroje