Reanalýza reliability a validity testu DISMAS

Byla publikována nová analýza fungování testu DISMAS (Diagnostika struktury matematických schopností). 

Její přehled včetně doporučení pro praktické užívání testu jsou dostupné v odborném článku "Reanalýza testu DISMAS: reliabilita a obsahová validita"