WANTED: Spolupracovníci ověřování Posuzovací škály adaptivních dovedností u dětí

Hledáme spolupracovníky z řad školských a školních poradenských pracovníků pro sběr dat v rámci pilotního ověřování nově vyvíjeného diagnostického nástroje pro hodnocení adaptivního chování.

Cílovou skupinou jsou rodiče dětí bez významných obtíží a také rodiče dětí s různými oslabeními v oblasti kognitivních schopností (intelekt, pozornost, paměť), sociální oblasti, komunikace, a také dětí s kombinací těchto oslabení. Cílem studie je získat celkem několik set dotazníků s posouzením dětí ve věku 5 – 15 let (včetně).

Administraci dotazníku je možno provést elektronicky či formou tužka-papír. Odhadovaná časová náročnost dotazníku je 60 – 90 min.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na emailové adrese jakub.jelinek@nuv_cz (školy) lucie.chadimova@nuv_cz (poradenská zařízení).