Spolupracovníci pro Posuzovací škály adaptivních dovedností u dětí.

Fotolia_61159884_Subscription_XL.jpg

Hledáme SPOLUPRACOVNÍKY Z ŘAD RODIČŮ A PEDAGOGŮ pro pilotní studii v rámci vývoje posuzovací škály adaptivních schopností u dětí, která proběhne v období od konce března do poloviny dubna 2016. Vyvíjená dotazníková škála hodnotí soběstačnost dítěte a jeho schopnost zvládat nároky různých situací a prostředí. 

V rámci studie proběhne několik tzv. „fokusních skupin“, tříhodinových skupinových diskusí, které se konají v odpoledních a večerních hodinách, zvlášť pro rodiče dětí a zvlášť pro pedagogy. Účastníky studie žádáme o vyplnění dotazníkové posuzovací škály a zapojení do diskuse o dotazníku a jednotlivých oblastech hodnocení. Rodiče budou hodnotit běžné chování svého dítěte ve věku 5 – 16 let v různých oblastech. Učitelé předškolního a základního stupně vzdělávání vyplní anonymizovaný dotazník, v rámci něhož posoudí chování svého žáka. Hledáme jak rodiče a učitele dětí, které nemají žádné závažné postižení, tak i dětí s různými typy postižení (zejména mentální postižení, PAS, závažnější formy ADHD, ale i postižení fyzická, smyslová aj.). 

Aktivní účastníci fokusních skupin získají finanční odměnu. Pro další podrobnosti o aktuální studii a možnosti se zapojit, prosím kontaktujte koordinátora projektu Mgr. Jakuba Jelínka na e-mailové adrese jakub.jelinek@nuv_cz nebo na telefonním čísle 283 881 250, linka č. 40.