Pozvánka na konferenci Psychologická diagnostika Brno 2017

Jménem organizačního výboru Vás zveme na bienální konferenci Psychologická diagnostika Brno 2017. V rámci tohoto ročníku se zaměřujeme na aktuální praktické otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české (a slovenské) psychologii. 

Můžete se těšit na zahraniční řečníky, kteří promluví na témata v poradenské diagnostice více než relevantní. Dr. Dawn Flanagan (USA) bude hovořit o diagnostice specifických poruch učení, Dr. Heidi Keller (Německo) o validitě západních diagnostických metod u dětí z jiných kultur, Dr. Helen Bakker (Nizozemí) o inteligentním testování inteligence a Dr. David Tzuriel (Izrael) o validitě dynamického testování. 

NÚV také zaštiťuje dvě tematické sekce: „Od diagnostiky k intervenci na školách“ a „Posuzovaní adaptivního chování u dětí“. Zveme Vás tedy také k aktivní účasti! Přivítáme Vaše příspěvky předkládající problémy a otázky, které vámi v kontextu psychodiagnostiky a testování rezonují, i bez nároku na definitivní odpovědi či řešení. 

Pořadatelem konference je Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Katedrou psychologie Pedagogické fakulty MU, Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Psychologickým ústavem Akademie věd ČR. 


Pro více informací a registraci navštivte webové stránky konference:
http://psychodiagnostika.fss.muni.cz/

PDB_obrazek.JPG