Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16

Poradna pro cizince a migranty, Diecézní Charita České Budějovice

Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice

tel.: +420 386 351 125, +420 734 435 344

e-mail: cizinci@charitacb_cz