Dvojjazyčná gymnázia

Dvojjazyčná gymnázia jsou pokusně ověřovaný obor vzdělání. Tvorba RVP DG a pokusné ověřování výuky podle ŠVP probíhá v období 2007 - 2015.

V roce 2009 byla schválena pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). Jedná se o šestiletý obor vzdělání s výukou některých předmětů v jiném než českém jazyce. Pilotní verze RVP DG byla schválena v září 2007 a od roku 2009 bylo zahájeno pokusné ověřování výuky podle pilotních ŠVP, které potrvá do konce srpna 2015.

V souladu s legislativními úpravami profilové části maturitní zkoušky upravil ministr školství RVP DG tímto Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k Rámcovému vzdělávacímu programu pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze (č. j. 9847/2009-2/VÚP ze dne 28. července 2009):

Dodatek k RVP pro dvojjazyčná gymnázia - pilotní verze.pdf