EDUÍNA 2013: Výsledky a poděkování

Ceny Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání vyhlásila během slavnostního večera 30. října v pražském Grand Café Orient v Domě U Černé Matky Boží společnost EDUin.

Cena, u jejíhož založení stojí tato obecně prospěšná společnost EDUin a český Google, chce upozornit na to pozitivní, co se v posledních letech objevilo v oblasti vzdělávání v České republice. Oceněny byly projekty založené na využití technologií, i ty, jež se snaží inovovat zavedené pedagogické postupy. Ze 70 projektů se do užšího výběru odborné poroty dostal i „náš“ Metodický portál RVP.CZ, což nás velmi těší a děkujeme všem, kteří pro Metodický portál hlasovali.

Výsledky:

Cena odborné poroty:

1. Zahrada hrou – Nadace Proměny - http://www.portalpromen.cz/

2. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování – Abeceda, o. s. - http://www.ctenarska-gramotnost.cz/

3. Rodičovské kavárny – ZŠ Kunratice - http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/rodicovske-kavarny/

Cena za využití technologií ve vzdělávání:

1. Khanova škola – Khanova škola, o. s. - https://khanovaskola.cz/

2. Paměť národa v mobilu – Post Bellum, o.s. - http://www.mistapametinaroda.cz/

3. Techambition – Techambition, s.r.o. - http://www.techambition.com/

Cena veřejnosti:

1. Zahrada hrou – Nadace Proměny - http://www.portalpromen.cz/

2. Naučmese.cz – Naučmese, s.r.o. - http://www.naucmese.cz/

3. ÚDiF – Úžasné Divadlo Fyziky - http://www.udif.cz/

Jak se uvádí v tiskové zprávě sdružení EDUin: I výsledky této soutěže ukazují, že vzdělávání se do značné míry přesunuje mimo školu, proměňuje se v celoživotní proces a stále větší roli v něm hrají a budou hrát neformální podoby vzdělávání.

Poděkování Děkujeme všem, kteří nejen hlasovali pro Metodický portál RVP.CZ, ale i těm, kdo věnovali svůj čas této akci a zamysleli se nad projekty, které mohou/by mohly dále zlepšovat české školství, resp. možnost vzdělávání (se) v ČR.

Metodický portál RVP.CZ v závěru roku 2013

O prázdninách proběhla velmi úspěšná akce v modulu Galerie, kdy se nám podařilo shromáždit od našich uživatelů téměř 160 fotografií z prázdninových cest. V závěru letošního roku bychom rádi navázali podobnou výzvou. Tentokrát se chceme zaměřit na výzdobu tříd. A právě konec kalendářního roku a svátky s ním související (Mikuláš, Vánoce) jsou skvělou příležitostí pro inspiraci a sdílení fotografií povedených výrobků a ozdob tříd různých stupňů vzdělávání. Přijměte pozvání do modulu Galerie - http://galerie.rvp.cz/ - k vkládání, prohlížení a komentování fotografií. Přijměte Pozvánku do třídy.