Filmová a audiovizuální výchova jako nový předmět

Od září 2010 se na základních školách a gymnáziích začala vyučovat Filmová a audiovizuální výchova. Jde o nový doplňující, tedy nepovinný vzdělávací obor, který vyšel z dílny Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.

Na některých školách se filmová a audiovizuální výchova již vyučuje, avšak nahodile, bez jasné koncepce a vzdělávacího obsahu. „Vnímání a hodnocení vizuálních produktů, stejně jako vlastní tvorba žáků, tak probíhá bez jakékoli opory v cílech a vzdělávacím obsahu,“ doplňuje Markéta Pastorová z VÚP a dodává:„Žáci vytvářejí nekvalitní produkci anebo nekriticky konzumují audiovizuální záznamy, bez schopnosti zařadit je do uměleckého kontextu, společenských a historických souvislostí.“

Začlenění filmové a audiovizuální výchovy do systému všeobecného vzdělávání se Výzkumný ústav pedagogický věnoval už v letech 2008 a 2009. V té době VÚP inicioval na Metodickém portále www.rvp.cz diskuzi mezi odborníky a pedagogy. Výsledkem výměny názorů se stal materiál, který obsahuje cíle, obsah i způsoby možného začlenění filmové a audiovizuální výchovy do základního a gymnaziálního vzdělávání.

Na Metodickém portále www.rvp.cz je k dispozici metodická podpora, včetně databáze informačních zdrojů, která je doplňována příklady dobré praxe.