Výzkumný ústav pedagogický: Umělecké vzdělávání

Archivní články VÚP, poslední aktualizace v roce 2012.

Ústav podpořil změny v uměleckém vzdělávání

Výzkumný ústav pedagogický v Praze přišel v rámci svého projektu Pilot ZUŠ s metodickou pomůckou pro každého učitele uměleckého vzdělávání.

 

Základní umělecké školy na prahu změn

Od 1. září 2010 mohly všechny základní umělecké školy tvořit své školní vzdělávací programy. Vodítkem jim přitom byl Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

 

Taneční a pohybová výchova podpořila kreativitu žáků

Na základních školách se žáci mohou učit i tanci. Jednotlivé školy mohou  Taneční a pohybovou výchovu  nepovinně zahrnout do svého školního kurikula. Snadno se dovědí, jak na to. Výzkumný ústav pedagogický totiž vzdělávací obsah tohoto oboru kompletně zpracoval. 

 

Filmová a audiovizuální výchova jako nový předmět

Od září 2010 se na základních školách a gymnáziích začala vyučovat Filmová a audiovizuální výchova. Jde o nový doplňující, tedy nepovinný vzdělávací obor, který vyšel z dílny Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.

 

I výtvarka může skvěle chutnat

Rodiče výtvarné vzdělání svých dětí neberou vážně. Stejně jako někteří ředitelé škol, kteří od pedagogů výtvarné výchovy očekávají přísun „hezkých“ obrázků, jimiž se vyzdobí školní budovy, anebo se jimi podarují významné návštěvy. Přitom hodiny výtvarky mohou být jak pro žáky, tak pro jejich pedagogy nesmírně inspirativní.

 

Pilotáž RVP ZUV

V listopadu 2009 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pilotní verzi dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), podle kterého probíhala pilotáž na 39 školách. Tento dokument je k dispozici ke stažení.

 

Výtvarná výchova inspirativní

Projekt „ Výtvarná výchova inspirativní “ je metodickou podporou pro výuku výtvarné výchovy v on-line prostředí, dostupnou všem učitelům. Její výhodou je, že její obsah není uzavřen, nýbrž prochází neustálým vývojem a rozrůstá se o nově doplňované lekce.