Ústav podpořil změny v uměleckém vzdělávání

Výzkumný ústav pedagogický v Praze přišel v rámci svého projektu Pilot ZUŠ s metodickou pomůckou pro každého učitele uměleckého vzdělávání.

Vydal DVD, které formou živých rozhovorů s učiteli, koordinátory a řediteli pilotních škol připravuje učitele na plánované změny. Stručně je seznámil také s novými dokumenty: Rámcovým vzdělávacím programem základního uměleckého vzdělávání a s Manuálem pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Každá základní umělecká škola obdržela začátkem ledna 2011 takový počet DVD, kolik v nich učilo pedagogů.