Pilotáž RVP ZUV

V listopadu 2009 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pilotní verzi dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), podle kterého probíhala pilotáž na 39 školách. Tento dokument je k dispozici ke stažení.

Projekt „Tvorba Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání” byl ukončen v červnu 2008. V květnu 2009 na něj navázal projekt Pilot ZUŠ.