Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiádu pořádá MŠMT ČR spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků. Je určena žákům středních škol a 7. - 9. ročníků základních škol a jim odpovídajícím ročníkům nižšího gymnázia. Bližší informace o této soutěži naleznete na http://fo.cuni.cz.