Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy středních škol

Dne 13. října 2018 převzalo 300 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění Hospodářské komory ČR. Mezi nimi byli už sedmým rokem také vyučení vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.

Ocenění Hospodářské komory získávají nejlepší žáci SOŠ a SOU, kteří musí splnit přísná kritéria. Kromě jiného musí prospět s vyznamenáním a praktickou zkoušku je přitom třeba složit na výbornou. Na ocenění je navrhuje zástupce HK ČR, který se závěrečných zkoušek či maturity zúčastnil.

Slavnostního shromáždění, které proběhlo v areálu Aqua Palace v Čestlicích, se zúčastnili vyznamenaní absolventi škol a také jejich rodiče i pedagogové ze všech koutů České republiky. Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý na úvod vyzdvihl dlouhou tradici odměňování nejlepších středoškoláků a její význam pro zvýšení prestiže odborného vzdělávání. Oceňování středoškoláků probíhá již 23 let a za tu dobu bylo Hospodářskou komorou odměněno rovných 6 666 absolventů maturitních i učebních oborů. Podle Vladimíra Dlouhého oceňuje Hospodářská komora absolventy nejen za to, že se ve škole něco naučili, ale také že jsou kreativní a umí „myslet hlavou“. Vyjádřil přesvědčení, že přítomní absolventi jistě najdou takovou práci, která je bude uspokojovat a bude také dobře placená.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková pochválila absolventy, kteří podle ní dosáhli vynikající úrovně „školství navzdory“. Náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Helena Úlovcová zdůraznila, že se mnohé odborné školy v posledních letech snaží navázat těsnější spolupráci se zaměstnavateli a NÚV usiluje o to, aby jim stát k této spolupráci vytvářel podmínky. „Jsme si vědomi, že bez zaměstnavatelů by se odborné školy nikam nepohnuly,“ uvedla doslova. Náměstek ministra školství Václav Velčovský poté vyjádřil své potěšení nad tím, že se po létech začíná znovu více oceňovat řemeslná práce, což je podle jeho názoru nanejvýš potřebné.

V samostatné odborné práci mohou žáci ukázat svou kreativitu

Soutěž o nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů proběhla ve školním roce 2017/2018 už po sedmé. Vyhlašuje ji Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Do soutěže bylo letos přihlášeno 119 prací z deseti oborů. Soutěžní komise vybrala 30 nejlepších prací, které získaly první až třetí místo v každém z oborů.

Samostatné odborné práce dávají žákům možnost ukázat, jak umí prakticky využít, co se během studia naučili. Přitom mohou uplatnit také své nápady a najít originální řešení zadaného úkolu. To má také velký vliv na jejich hodnocení v soutěži.

Podrobnosti o soutěži SOP v roce 2018:

Článek o soutěži SOP

S výsledky soutěže se můžete seznámit zde.