III. Hodnocení žákových odpovědí v otevřených úlohách

Uzavřené otázky testu hodnotí informační systém podle klíče správných řešení. Hodnotitelé se tedy věnují posuzování otevřených úloh.

1) Zavedení hodnotitelů otevřených úloh

Před zahájením hodnocení žákových odpovědí zavede správce zkoušky na zkouškový server všechny hodnotitele. Vytvoří jim účet – uživatelské jméno a vygeneruje heslo. Tato činnost se může provádět kdykoliv před zahájením realizace zkoušky, během ní, nebo až po vlastní realizaci zkoušky.

Upozornění:

  • Zavádění hodnotitelů se realizuje na zkouškovém serveru, musí jej tedy provádět správce zkoušky, ale není potřeba žádné oprávnění k počítačové síti.
  • Správce zkoušky stanoví hodnotitelům přístupové údaje (jméno a heslo, které má minimálně 6 znaků s dodržením trojkombinace (velká, malá písmena a číslice).
  • Hodnotitel se přiřazuje k oboru a k oblastem, nikoliv ke zkouškovým termínům.24.jpg

Obvykle hodnotitel hodnotí jen svůj předmět, a tak je možnost mu nastavit přístup pouze k jeho oblasti:
25.jpg

2) Vlastní hodnocení

Hodnocení žákových odpovědí v otevřených úlohách probíhá kdykoliv poté, co zkoušku ukončí všichni žáci.Musí být spuštěn zkouškový server a hodnotitel musí být přihlášen na počítači, z něhož se lze k němu připojit.
Hodnocení je stejně jako realizace zkoušky prováděno s využitím poslední verze prohlížeče Google Chrome, kdy hodnotitel si otevře v prohlížeči stejnou stránku jako žáci, jen doplněnou o /hodnot.

Příklad stránky pro hodnotitele:
26.jpg

Upozornění:
Organizace hodnocení je plně v kompetenci školy.

Jak je možné postupovat:

  • přenést celou složku E-Zkouška IIS NZZ do zvláštní počítačové sítě pro učitele, která je ochráněna před žáky a spustit zkouškový server kliknutím na soubor Server.exe. Pak je třeba provést test nastavení pro zjištění správné IP adresy zkouškového serveru;
  • pokud je zkouškový server nainstalován na přenosném počítači, lze ho přenést do zvláštní sítě pro učitele;
  • pokud škola realizovala zkoušku na vzdálené ploše, je možné nasdílet tuto plochu i pro hodnotitele (to je záležitost správce sítě).

Všechny tyto možnosti představují tzv. sdílení hodnocení, kdy může více učitelů hodnotit najednou. Každému z nich se ale objevují jen úkoly z přidělené oblasti. Pokud více osob hodnotí stejnou oblast, pak se každé nabízejí jen neohodnocené úkoly. Přesto, pokud má hodnotitel zájem, může kontrolovat nebo opravit hodnocení svého kolegy.
Pokud mají učitelé vzdálený přístup ke školní síti, mohou hodnotit stejným způsobem i doma.
Když škola nemá nastavené a ochráněné školní sítě a má malý počet žáků, mohou si hodnotitelé předávat i počítač se zkouškovým serverem, sami si ho otevřít ve složce E-Zkouška IIS NZZ kliknutím na soubor Server.exe, pak spustit Google Chrome a zadat adresu pro hodnotitele – IP adresa předaného počítače/hodnot.

27.jpg


Hodnotitel se přihlásí ke zkouškovému serveru přihlašovacími údaji a začne hodnotit jednotlivé úlohy. Přiděluje body a může připojit i svůj komentář. Při hodnocení odpovědí žáků si může otevřít vzorové řešení. Hodnocení je anonymní. U každého hodnoceného úkolu jsou uvedena dvě čísla oddělená lomítkem. První z nich ukazuje počet ohodnocených odpovědí na daný úkol, druhé počet všech odpovědí.
Bodové hodnocení se zapisuje do okénka umístěného vedle textu BODOVÉ HODNOCENÍ a systém kontroluje rozsah bodového hodnocení. Zápis bodů se uloží na server pomocí tlačítka „Zapsat a další“, které se objeví po vyplnění bodů.


28.jpg
29.jpg


Pokud učitel přeruší hodnocení a pak se k němu znovu vrátí, systém mu otevře první neohodnocenou odpověď v dané oblasti. V případě, že v oblasti není žádná úloha k hodnocení, systém uvede: „Nebyla nalezena žádná další odpověď k hodnocení.“