JZNZZ.jpg Tato metodická publikace přináší kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními. Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek. Nově je zpracována část věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také najdete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.

Autoři: Dana Kočková, Romana Jezberová, Libor Berný
Redakce: Zoja Franklová
Elektronické vydání. Praha, NÚV 2017
Webové stránky: www.novazaverecnazkouska.cz