Příloha 4 Otázky ze světa práce pro obory vzdělání kategorie E

BOZP v oboru
Jaké bezpečnostní předpisy a hygienická pravidla musíte dodržovat při své práci?

 • Uveďte příklad, jaká pravidla bezpečnosti byste měl/a při své práci dodržovat.
 • Uveďte příklad, jaká hygienická pravidla byste měl/a při své práci dodržovat.
 • Kdo Vás v zaměstnání seznámí s pravidly bezpečnosti při práci?
 • Co se může stát, když tato pravidla při práci nebudete dodržovat? 

Pracovní úraz
Co je to pracovní úraz? Na co má člověk při pracovním úrazu nárok?

 • Jaký úraz se považuje za pracovní?
 • Kde a kdy se takový úraz musí stát?
 • Na co má pracovník nárok, když se mu stane pracovní úraz?
 • V jakém případě pracovník nemůže nárok v souvislosti s pracovním úrazem uplatňovat?

Pracovní uplatnění
Kde můžete pracovat?

 • Uveďte příklady pracovních míst nebo firem v oboru, který jste vystudoval/a.
 • Uveďte příklady jiných prací, které byste mohl/a vykonávat.
 • Znáte nějakou firmu, kde byste mohl/a pracovat?

Hledání zaměstnání
Kde a jak si budete hledat zaměstnání?

 • Kdo Vám může s hledáním zaměstnání pomoci?
 • Kde můžete zjistit, jaká jsou volná pracovní místa?
 • Jak nebo kde byste hledal/a práci na internetu?

Úřad práce
K čemu slouží úřad práce?

 • Jak zjistíte, kde je úřad práce?
 • Kdy půjdete na úřad práce?
 • S čím Vám na úřadu práce mohou pomoci?

Profesní životopis
K čemu slouží profesní/pracovní životopis?

 • Co v životopisu budete uvádět?
 • Jak by jednotlivé informace měly jít za sebou?
 • Kdy životopis použijete, kdo ho po Vás může chtít?
 • V jaké formě ho zaměstnavateli budete dávat nebo posílat?

Kvalita práce
Co musíte dělat, abyste odvedl/a kvalitní práci?

 • Jak musíte pracovat?
 • Na co si musíte dávat pozor?
 • Co musíte kontrolovat?
 • Co znamená dodržení termínu?

Přijímací pohovor
Jak se připravíte na přijímací pohovor do zaměstnání?

 • Jaké informace si před pohovorem zjistíte?
 • Co by o Vás mohlo při pohovoru zajímat budoucího zaměstnavatele?
 • Na co byste se měl/a při pohovoru zeptat?

Pracovní smlouva
K čemu slouží pracovní smlouva?

 • Kdo a s kým pracovní smlouvu sepisuje?
 • Vyjmenujte, co musí být v pracovní smlouvě uvedeno.
 • Kdo sepsanou pracovní smlouvu dostane, kolik se dělá minimálně stejnopisů a pro koho?

Povinnosti zaměstnance
Jaké jsou povinnosti zaměstnance?

 • Uveďte, co po Vás budou v zaměstnání vyžadovat.
 • Co uděláte, když se budete cítit nemocný/á nebo když si v pracovní době budete potřebovat něco vyřídit?

Povinnosti zaměstnavatele
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnancům?

 • S čím zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit při nástupu do zaměstnání?
 • Co musí zaměstnavatel zajistit pro své zaměstnance?
 • Co musí zaměstnavatel zaměstnancům umožnit?

Ukončení pracovního poměru (zaměstnání)
Jak je možné zaměstnání ukončit?

 • Jaký je rozdíl mezi pracovní smlouvou na dobu určitou a neurčitou?
 • Můžete Vy sám/sama podat výpověď ze zaměstnání?
 • Může Vám dát výpověď zaměstnavatel, a proč?

Mzda
Co je to mzda?

 • Kdy a za co zaměstnanec dostane mzdu?
 • Co je to časová mzda?
 • Co je to úkolová mzda?
 • Ovlivní výši mzdy práce ve svátek, práce v noci nebo práce přesčas? 

Srážky ze mzdy
Co jsou to srážky ze mzdy?

 • Uveďte alespoň dva příklady povinných srážek ze mzdy.
 • Na co jsou určeny?
 • Jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou?

Sociální a zdravotní pojištění
Co je to sociální a zdravotní pojištění?

 • Kdo a jak hradí zdravotní a sociální pojištění?
 • Na čem závisí výše zdravotního a sociálního pojištění?
 • Co se hradí ze sociálního pojištění?
 • Co se hradí ze zdravotního pojištění?

Dovolená
Co je to dovolená?

 • Vysvětlete pojem dovolená. K čemu má sloužit?
 • Kdy vzniká zaměstnanci nárok na dovolenou?
 • Jaká jsou pro čerpání dovolené pravidla?
 • Jaký je rozdíl mezi dovolenou s náhradou mzdy (placená dovolená) a dovolenou bez náhrady mzdy (neplacená dovolená)?

Pracovní doba
Jaká je základní délka pracovní doby?

 • Uveďte základní denní pracovní dobu a základní týdenní pracovní dobu.
 • Co znamená, když pracovník pracuje na zkrácený pracovní úvazek?
 • Jak může být pracovní doba rozložena?
 • Co je to přestávka v práci, na co je určena?
 • Má pracovník nárok na pracovní přestávku?

Zkušební doba
Co znamená v pracovním poměru zkušební doba?

 • Proč bývá při uzavírání pracovní smlouvy stanovena zkušební doba?
 • K čemu zkušební doba je?
 • Jak nejdéle může zkušební doba trvat?

Nezaměstnanost
Co znamená pojem nezaměstnanost?

 • Co by člověk, který je bez zaměstnání, měl udělat?
 • Co je to podpora v nezaměstnanosti?
 • Kdy Vám vznikne nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti?
 • Proč byste se měl/a přihlásit na úřad práce, když jste nezaměstnaný/á?

Příjmy a výdaje domácnosti
Jaké jsou příjmy a výdaje domácnosti?

 • Co jsou to příjmy domácnosti?
 • Vyjmenujte pravidelné a nezbytné výdaje domácnosti.
 • Jaké výdaje může domácnost odložit, když má nedostatek peněz?
 • Jak by člověk měl hospodařit se svým měsíčním příjmem?

Finanční půjčka
Co je to finanční půjčka?

 • Kde nebo koho byste o finanční půjčku požádal/a?
 • Kdy a na co byste například půjčku využil/a?
 • Na co by si člověk neměl peníze půjčovat?

Rizika zadlužení
Co by měl člověk promyslet, než si bude půjčovat peníze?

 • Uveďte, co znamená schopnost splácet zapůjčené peníze.
 • Co jsou úroky?
 • Co se stane, když člověk nemůže splácet svoji půjčku? Víte, co je exekuce?

Bankovní účet
Co je to bankovní účet?

 • Kde si můžete bankovní účet založit?
 • Co k tomu budete potřebovat?
 • Jaké jsou výhody bankovního účtu, k čemu se využívá?

Platby
Co je to platba v hotovosti a co je to bezhotovostní platba?

 • Uveďte příklad platby v hotovosti. Kdy ji používáte?
 • Uveďte příklad bezhotovostní platby. Kdy ji můžete použít?
 • Co je to platební karta, jak ji získáte?
 • Co je to platební příkaz, kdy ho můžete použít?

Pojištění majetku a osob
Co je pojištění majetku a osob?

 • Proč uzavíráme pojištění osob nebo majetku?
 • Kde můžete pojištění majetku nebo osob uzavřít?
 • Jaká znáte pojištění majetku? Co si můžete pojistit?
 • Jaká znáte pojištění osob?
 • Co je to pojistné plnění, kdy nastane?

Záruční doba a reklamace
Co je to reklamace zboží a záruční doba?

 • Jaké zboží můžete reklamovat a z jakého důvodu?
 • Co k reklamaci zboží potřebujete?
 • Jak zjistíte, jakou záruční dobu má výrobek, který jste si koupili?
 • Co by mohl například reklamovat zákazník ve Vašem oboru?

Daně
Proč se odvádějí daně?

 • Kdo odvádí daně?
 • Jakým způsobem a kdy odvádí daně zaměstnanec?
 • Jakým způsobem a kdy odvádí daně člověk, který samostatně podniká?
 • K čemu daně slouží? Uveďte příklady, co se z daní hradí.

Rekvalifikace a další vzdělávání
Co je to rekvalifikace a další vzdělávání?

 • Co je to rekvalifikace?
 • Kdy a kde Vám rekvalifikaci mohou nabídnout?
 • Kdo rekvalifikaci platí?
 • Co je to další vzdělávání? Uveďte příklad.
 • Kdo další vzdělávání hradí?

Finanční rezerva domácnosti
Co je to finanční rezerva domácnosti a na co je určena?

 • Kdy můžete finanční rezervu tvořit?
 • Kam můžete peníze určené na finanční rezervu ukládat?
 • Na co nebo kdy finanční rezervu použijete?

Základní povinnosti pracovníka

 • Jaké jsou základní povinnosti pracovníka?
 • Co musíte dodržovat, aby s Vámi byli na pracovišti spokojeni?
 • Co je to pracovní náplň?