ÚVOD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

Ve školním roce 2015/2016 proběhly závěrečné zkoušky v učebních oborech už podruhé jednotně. Všechny školy při nich využily jednotná zadání připravená v Národním ústavu pro vzdělávání. Novinkou tohoto roku byla možnost vykonat písemku na počítači, tedy tzv. e-zkoušku. Nová závěrečná zkouška se díky využití informačních technologií stává velmi moderním evaluačním nástrojem.
E-zkoušku poprvé naostro využilo 28 odborných škol, jarní pilotáže se jich však zúčastnilo desetkrát tolik. Velmi nás těší, že se start elektronické zkoušky obešel bez výraznějších problémů. Ukázalo se, že nově vyvinutá softwarová aplikace, která elektronické písemky umožňuje, funguje spolehlivě. Přes řadu dílčích připomínek byly prakticky všechny školy s novou formou písemky spokojené. Oceňovaly, že se při jejím konání zbytečně nespotřebuje velké množství papíru, že nehrozí předčasné vyzrazení témat a hodnocení je anonymní, takže také objektivnější. I v oborech kategorie E mají s elektronickou zkouškou velmi dobré zkušenosti. Mnozí žáci tam mají problémy s psaným projevem a odpovídat na počítači pro ně bylo snadnější. Hodnotitelé pak nemuseli složitě luštit, co vlastně žáci napsali.
Kromě elektronické písemky hodnotily školy po skončení závěrečných zkoušek také kvalitu témat jednotných zadání. Jde vlastně o zpětnou vazbu, která nám umožňuje, abychom mohli témata průběžně zdokonalovat, tak aby odpovídala současným požadavkům na ten či jiný obor. Připomínky, které mělo tentokrát necelých 18 % škol, jsme zapracovali do jednotných zadání pro školní rok 2016/2017.
Podobně jako v minulých letech, také v červnu 2016 dosáhli žáci nejlepších výsledků u praktické zkoušky (průměrná známka 2,28), při ústní zkoušce získali v průměru známku 2,46 a nejhorší jsou jejich výsledky z písemné zkoušky, kde je průměr 2,74. Co je ale zajímavé – nepotvrdily se obavy, že žáci budou při písemce dosahovat horších výsledků, když jim otázky vygeneruje počítač.
Technické detaily e-zkoušek se v současnosti dolaďují na základě konkrétních připomínek škol. Autorské týmy stále pracují na aktualizaci jednotných zadání a postupně, po jednotlivých oborech, vytvářejí banky úloh, které jsou předpokladem, aby se písemka mohla skládat na počítači. Ve školním roce 2016/2017 to bude možné přibližně ve čtyřiceti oborech vzdělání.
 

Školy se i nadále mohou rozhodnout, jestli jejich žáci budou psát písemnou zkoušku na počítači, nebo zůstanou u papírové formy. V každém případě mohou počítat s metodickou pomocí Národního ústavu pro vzdělávání a jeho technickou podporou. K bezproblémové přípravě závěrečných zkoušek na škole chce přispět i tato metodická publikace. Přináší kompletní informace o použití jednotných zadání a organizaci všech částí závěrečných zkoušek.

 • Mnoho cenných informací a aktualit můžete najít také na webových stránkách NÚV www.novazaverecnazkouska.cz 
 • Pokud budete potřebovat radu nebo řešit problém, k němuž nenajdete dost informací, můžete se obrátit na níže uvedené pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání, kteří Vám v rámci svých kompetencí poradí či pomohou. 

Hodně úspěchů při přípravě závěrečných zkoušek Vám přeje tým pracovníků NÚV zodpovědný za novou závěrečnou zkoušku

 • Ing. Dana Kočková, gestor NZZ
  e-mail: Dana.Kockova@nuv_cz, tel.: 274 022 411, 724 652 205
 • RNDr. Libor Berný, správce informačního systému
  e-mail: Libor.Berny@nuv_cz, tel.: 274 022 136
 • Petr Kos, správce uživatelů informačního systému
  e-mail: Petr.Kos@nuv_cz
 • Ing. Hana Hušáková, administrátor tvorby jednotných zadání
  e-mail: Hana.Husakova@nuv_cz, tel.: 274 022 424, 724 652 206
 • PhDr. Romana Jezberová, Ph.D., metodik NZZ
  e-mail: Romana.Jezberova@nuv_cz, tel.: 274 022 412
 • Bc. Renáta Pyrochtová, odborná pracovnice NZZ
  e-mail: Renata.Pyrochtova@nuv_cz, tel.: 274 022 103
 • PhDr. Zoja Franklová, PR pracovnice NZZ
  e-mail: Zoja.Franklova@nuv_cz, tel. 724 652 240