Informační zdroje pro učitele společenskovědních předmětů

Didaktička společenskovědního vzdělávání NÚV informuje.

Zde naleznete informační rozcestník pro učitele předmětů vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Občanský a společenskovědní základ

Zde digifolio gramotností - rozcestník k metodické podpoře jednotlivých gramotností zjišťovaných v testech PISA

Zde digifolio vyučovacích předmětů realizujících vzdělávací obor Další cizí jazyk

Zde digifolio Českého jazyka a literatury

Zde metodickou příručku ICT ve školách