Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018 byla zveřejněna

Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky jsou od března 2018 k dispozici jednotná zadání pro červnový termín závěrečných zkoušek školního roku 2017/2018. Školy zde najdou zadání pro všechny části závěrečných zkoušek - pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.


V 54 oborech vzdělání je letos možné skládat písemné zkoušky na počítači. Jsou mezi nimi nejen obory kategorie H, ale také kategorie E. Školy se mohou rozhodnout, zda tuto možnost využijí, nebo zůstanou u písemek na papíře. Pro výběr témat u těchto oborů ale budou používat v každém případě banku úloh, z níž se zadání pro žáky vygeneruje.

  • Při přípravě zkoušek mají učitelé k dispozici metodickou publikaci na adrese: http://archiv-nuv.npi.cz/t/metodika-pro-rok-2017-2018. Ta obsahuje praktický návod, jak získat jednotné zadání a jak s ním pracovat. Školy tu najdou také podrobné informace o tom, jak postupovat při přípravě elektronické písemné zkoušky. 

Jednotná zadání pro e-zkoušku mohou školy využít také nanečisto - pro nácvik této formy zkoušky se žáky, kteří ji budou v dohledné době skládat.

  • V případě, že jste ztratili přístupové heslo nebo potřebujete doplnit obor na kartu školy, napište na adresu: petr.kos@nuv_cz.

Základní termín závěrečných zkoušek v učebních oborech je v červnu každého roku, první náhradní či opravný termín v září, druhý pak v prosinci. Žáci mají právo opakovat dvakrát ty zkoušky, které se jim napoprvé nepodařilo složit.