Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Pod tímto názvem byla vydána závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2. Shrnuje vše podstatné z průběhu tohoto i předcházejících projektů, ve stručné formě seznamuje s koncepcí nové závěrečné zkoušky a přináší informace potřebné pro použití jednotných zadání ve školách a nastiňuje další vývoj jednotných zkoušek po skončení projektu.

„Nová závěrečná zkouška je významným inovativním prvkem, který sjednotil výstupní parametry závěrečného hodnocení žáků, takže školy i budoucí zaměstnavatelé mohou mít větší pocit jistoty, že z daného oboru vzdělání odcházejí do praxe dostatečně připravení absolventi… Velmi oceňuji, že se bez konfliktů podařilo sjednotit názory centra a škol na potřebu i organizaci nové závěrečné zkoušky. Svědčí o tom fakt, že se přes 90 % škol dobrovolně přihlásilo k projektu Nová závěrečná zkouška 2, což je evidentní úspěch,“ říká v úvodu publikace ředitel Odboru vzdělávací soustavy MŠMT Jaromír Krejčí.

Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

NZZ2_tisk.pdf Publikace ke stažení.pdf (12,87 MB)