Jihomoravské regionální centrum pro podporu integrace cizinců, Mezírka 1

Jihomoravské regionální centrum pro podporu integrace cizinců

Mezírka 1, 602 00 Brno

tel.: +420 533 433 540

e-mail: cizincijmk@kr-jihomoravsky_cz