Konzervatoře

Konzervatoř rozvíjí znalosti, dovednosti a schopnosti žáků, které získali v základním a základním uměleckém vzdělávání, poskytuje všeobecné vzdělávání a připravuje je pro výkon náročných uměleckých nebo umělecko-pedagogických činností v oborech hudba, zpěv, tanec a hudebně dramatické umění. Vzdělávání v konzervatoři je šestileté, popřípadě osmileté navazující na 1. stupeň základního vzdělávání. Absolventi konzervatoře získávají stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání v konzervatoři. Vzdělávání v konzervatoři se zpravidla ukončuje absolutoriem, žáci však mohou ukončit vzdělávání také maturitní zkouškou.