KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 

PPP Karviná - Mgr. Sára Urbančíková

V. Nejedlého 591/4, 734 01 Karviná

tel.: +420 597 582 370

e-mail: urbancikova@pppkarvina_cz