KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení   

PPP Karlovy Vary - Mgr. et Mgr. Šárka Rampasová

Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary

tel.: +420 353 176 514, +420 731 142 097

e-mail: srampasova@pppkv_cz