KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 

PPP a SPC Královehradeckého kraje - Mgr. Soňa Holá 

Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové

tel.: +420 777 831 666

e-mail: reditelka@ppphk_cz