KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ – OPPP Vyškov, pracoviště Blansko

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 

OPPP Vyškov, pracoviště Blansko - Mgr. et Mgr. Eva Kovářová

Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko

tel.: +420 733 545 634

e-mail: kovarova@opppvyskov_cz