Koperníkův korespondenční seminář

Koperníkův korespondenční seminář je matematická soutěž pro žáky 6. - 9. ročníků ZŠ a nižších gymnázií, kterou organizují studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Bližší informace o této soutěži naleznete na http://kokos.gmk.cz.