KPPP a ZDVPP Zlín, J. A. Bati 5520

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín - pracoviště Zlín

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

tel.: +420 575 570 491

e-mail: pppzl@poradnazl_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 7