KPPP a ZDVPP Zlín, Křižná 782

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín - pracoviště Valašské Meziříčí

Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí

tel.: +420 575 570 491

e-mail: pppzl@poradnazl_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 4