Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21

Krajský úřad Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

tel.: +420 577 043 711

e-mail: olga.vallova@kr-zlinsky_cz