Kvalifikační potřeby trhu práce

Analýza vývoje a projekce odvětvových, profesních a vzdělanostních struktur pracovních míst v ČR a EU. Lepič, Martin - Koucký Jan. Praha: NÚV 2012, 80 stran. 

publikace ke stažení publikace ke stažení (3,07 MB)


Publikace obsahuje především analýzy vývoje zaměstnanosti v České republice a pro srovnání také v zemích Evropské unie v období 1995 až 2010. Uváděné změny se týkají hlavně struktur zaměstnanosti – podle odvětví, profesních skupin, podle vzdělanosti a kvalifikační náročnosti. Pro Českou republiku je v publikaci zpracována i  střednědobá (do roku 2020) projekce vývoje odvětvové, profesní a kvalifikační struktury pracovních míst. V poslední
kapitole jsou pak shrnuty nejzásadnější trendy a poznatky. Autoři vlastními
přístupy a ukazateli doplňují celoevropské výzkumy a projekční modely.

V první části publikace jsou podrobněji představeny také datové zdroje, použité klasifikace, metodologie a vývojové změny hlavních makroekonomických ukazatelů přímo ovlivňujících objem pracovních míst v ekonomice v posledních deseti letech (mezinárodní obchod, přidaná hodnota a produktivita práce).

Publikace vznikla v roce 2012 v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy.